Logo

F.U.F

Foreningen for Uldjydernes Folkedanserfestival

Historien om FUF

I 1990 deltog en gruppe bestående af medlemmer fra 3 folkedansergrupper, idet den gruppe, der havde modtaget invitationen til at deltage i en international folkedanser/folklore festival i Spanien, ikke selv kunne skaffe deltager nok.

Alle syntes, at det havde været en vidunderlig oplevelse, hvorfor deltagerne på hjemturen besluttede at danne en speciel gruppe, der kunne deltage i festivals, specielt i udlandet. Gruppen skal også med jævne mellemrum selv afholde festivals med udenlandske deltagere.

Foreningen blev formelt stiftet i 1991.

Gruppens medlemmer kommer fra det midtjyske område. Træning i foreningen foregår 1 gang om måneden. Desuden danser medlemmerne også i deres lokale folkedanserforeninger, hvor træningen sædvanligvis foregår 1 gang om ugen.

FUF har deltaget i festivaler rundt om i verden, og det er efterhånden blevet til mange steder, for at se nærmere gå til Turlisten

Dansk folkedans anvender fortrinsvis danse, der er registreret i perioden fra 1750 til 1850. I denne periode er der registret ca. 1100 forskellige danse og endnu flere melodier.

I forbindelse med opvisninger danses i dragter, der er kopier af de dragter, der blev anvendt i Danmark i den periode, hvorfra dansene også stammer. Stort set alt i dragterne er håndlavet på samme måde, som de originale dragter blev lavet. Tøjet består mest af uld og hør. Dragternes udseende varierer meget, idet hver egn har haft sine egne dragter. Danserne har som regel valgt en dragt fra deres hjemegn

I Danmark er der ingen danseundervisning i skolerne, så hvis forældrene ønsker, at deres børn skal lære at danse, er det nødvendigt selv at finde danseinstruktion. Da der ikke ydes tilskud til danseundervisning, er der ikke mange børn, der lærer at danse folkedans.

Dette synes vi er ærgerligt, fordi man herved glemmer en vigtig del af vores historie og kultur.

I foreningen prøver vi at gøre, hvad vi kan, ved at give opvisninger og informere om Dansk folkedans.